Хладилни камери и камери за шоково замразяване

Хладилни камери от фирма Seal-bs

Хладилни камери от фирма Seal-bs

Фирма СИИЛ ЕООД е специализирана в проектирането и изграждането на хладилни инсталации за промишлени предприятия, като машини и камери за шоково замразяване, камери за съхранение на замразени и охладени продукти от най-различно естество – от селскостопански до морски продукти и техните полуфабрикати.

Фирмата има също и редица реализирани проекти в областта на климатизацията в промишлените предприятия. Изградени са различи хладилни и климатични инсталации, включително за малки и средни предприятия.

Има изпълнени редица централни хладилни инсталации за различни температурни кръгове, водоохлаждащи системи и машини (чилъри) за най-различни нужди, включително охлаждането на промишлено оборудване.

Изпълненията на системите са съобразени с индивидуалните изисквания на всеки отделен проект, като внимателно се отчитат и най-специфичните изисквания на всеки вид продукт – бил той охладен млечен продукт или замразени малини.

Особено внимание се отделя на оптималното съотношение между първоначална инвестиция и експлоатационни разходи, с цел предоставяне на клиента на продукт с максимална потребителска стойност.

Фирмата извършва също сервиз и поддръжка на хладилни системи и хладилна техника от най-различно естество, включително монтаж и ремонт на корабна хладилна техника.

Фирмата има дългогодишен и многостранен опит в сферата на стационарната хладилна и климатична техника. Многобройни и разностранни са реализираните проекти, като е покрита практически цялата гама хладилно оборудване, необходима за студообработката на хранителни и други продукти и тяхното съхранение, както и за климатизацията на работните помещения.

Шоковите и хладилните камери проектирани и изградени от фирмата намират широко приложение при замразяване и съхранение на най-различни типове хранителни продукти – плодове и зеленчуци ( грах, малини), месо и месни продукти, пилешко месо, морски продукти и риба, тестени изделия, полуфабрикати и други.

При проектиране на хладилните инсталации най-строго се спазват утвърдените в бранша правила и практики. При изпълнение на хладилната техника в максимална степен се използват изпитани и надеждни материали и компоненти, продукция на утвърдени европейски производители. Изполват се компресори на Bitzer, Copeland, Dorin, Aspera, Bock, Lunite Hermetique, изпарители на Helpman, Guntner, ECO, хладилна автоматика на Danfoss, Alco, Henry, Castel, Dixell,Carly и други.

Основните акценти на фирмата при осъществяване на хладилните проекти падат върху оптималните параметри, максималната потребителска стойност на инсталациите, безотказността и надеждността на тяхната работа.

Хладилни камери и камери за шоково замразяване

Хладилните камери и помещенията за съхранение на замразени и охладени продукти се проектират и изграждат спрямо изискванията на всеки отделен проект. Използва се специализиран софтуер за оптимален подбор на структурните компоненти и хладилните агрегати и съобразяването им с конкретните условия – типа на продуктите, количеството и честотата на зареждането, и други ключови фактори.

Фирмата също така проектира и камери за бързо (познато още като “шоково”) замразяване на хранителни продукти във въздушна среда с температура в помещението до – 42°С.

Шоковите и хладилните камери варират по форми и размери, изградени са от термоизолационни панели с оптимална за конкретните условия дебелина и износоусточиви покрития. Особено внимание се обръща на санитарно-хигиенните изисквания и се влагат само сертифицирани компоненти.

Хладилното оборудване към камерите се подчинява както на гореупоменатите условия, така и на оптималното съотношение между първоначална инвестиция и експлоатационни разходи.

This post is also available in: English