Ремонт на термоизолации

Всеизвестен е фактът, че хладилният транспорт е единна система от хладилна изолация и хладилен агрегат – едното без другото не може да осигури надеждно поддържане на желаната температура.

Много често на хладилни транспортни срества хладилните агрегати са в много добро състояние, а пък състоянието на изолацията е силно нарушено.

Влошаването на изолацията, било то на хладилен бус, ван, или хладилен камион рязко намалява експлоатационните характеристики на хладилното средство и създава редица проблеми и неудобства, които пък от своя страна намаляват ефективността на извършвания превоз, разнос и дистрибуция, и прочие.

Най-честата причина за влошаване на термоизолацията на транспортните срества е разрушаване на външната или вътрешната повърност на панелите и връзката между тях. Обикновето това настъпва вследствие на удар с препятствие, друго средство, рампово оборудване, и прочие. Понякога повредите са изцяло по вътрешната повърхност, причинени от удар при товарене или пък от неукрепен товар.

Невинаги, обаче, повредата е фатална и не се налага замяната на изолираното оборудване, а просто – неговия ремонт.

Фирмата ни се е пециализирала в остраняването на подобни повреди по изолацията и, в крайна сметка – въстановяване на изолационните и якостните характеристики на хладилния фургон или ван.

Тъй като интересите на клиентите ни са особено важни за нас, с цел намаляване на стойността на ремонта се стремим да запазим максимална част от съществуващите конструкции. Когато това не е възможно, се извършва подмяна на цели стени и тавани.

Особено внимание се отделя на подовете на хладилните автомобили. Подовете са най-натоварената част на превозното срество – и като носител на товара, така и на целия фургон. Освен това, външната повърхност на пода (долната част) е под непрекъснатото въздействие на пътните условия. Дори и най-малките на вид повреди там водят до навлизане на влага в подовия панел, трайно нарушаващо изолационните и якостните му характеристики.

По тази причина във фирмата се извършва и цялостен или частичен ремонт на подове и подови покрития.

Ремонт на термоизолации - След ремонт

Ремонт на термоизолации – След ремонт

Ремонт на термоизолации - Преди ремонт

Ремонт на термоизолации – Преди ремонт

This post is also available in: English