Хладилни агрегати и централи

Фирма СИИЛ ЕООД изпълнява цялостни най-разнообразни решения за хладилна техника и климатизация, с широк спектър на употреба. Предлагат се :

– хладилни и климатични инсталации с широко приложение

– компресорни  хладилни инсталации, включително и за свързване на различни температурни кръгове към една централа

– климатични системи за управление на температурата в работните помещения

– водоохлаждащи машини (чилъри) с най-различно приложение. Основни типове са “вода – вода” и ” вода – въздух”, с различна мощност и температура на охлаждащата течност.

При проектиране и изпълнение на хладилните системи сериозно внимание се отделя на тяхната оптимизация. Така например, броят, капацитетът и работните параметри се подбират така, че по възможност едни и същи агрегати и възли да обслужват различни температурни кръгове. По този начин се постига икономия от мащаба на системите и по-голяма ефективност, което от своя страна води до сериозно намаляване на експлоатационните разходи.
За изработването на хладилните агрегати използваме най-различни хладилни компресори- Bitzer, Copeland, Danfoss, Maneurop, Dorin, Frascold, L’unite Hermetique съобразени с желанието на клиента.

This post is also available in: English