Изолация на камиони

Изолация на камиони

Изолация на камиони

Всепризнати са преимуществата на хладилните фургони, познати още като хладилни надстройки, пред хладилните бусове откъм товароемкост и удобство на товаро-разтоварните работи. Също така, обаче, и стойността на фургоните далеч надвишава тази на изолацията на бусовете.

Вярна на своите традиции за търсене и намиране на оптимални решения, фирма Сиил ЕООД, вярна на своята гъвкавост, разви усилена дейност в две направления:

1. Изработка и монтаж на чисто нови хладилни фургони

2. Преобразуване на съществуващи неизолирани фургони в хладилни

Изработката на изолации и изолационни панели се извърщва изцяло във фирмата и присъства вече 5-та година в нейната дейност. През това време, благодарение на рядка комбинация от консервативност и иновативност, а именно – опиране на проверени материали и способи, и постоянно въвеждане на нови такива, фирмата е успяла да доведе производствения процес до източник на висококачествени и нересурсоемки продукти.

Новите фургони на фирмата се изграждат от сандвич-панели с уникална конструкция – гладки фибростъклени покрития (така-нареченото GRP), полиуретанов пълнеж и оякчаване по краищата за заздравяване както на самия панел, така и на връзките между тях при сглобяване на фургона. Покритията на панелите съчетават покриване на санитарните изисквания със изключителна здравина и износоустойчивост. Подовият панел се изработва в съответствие със строгите изисквания за здравина, товароносимост на конструкцията и износоустойчивост на покритието. Основно внимание се отделя на дълговечността както на целостта на фургона, така и на неговите изолационни свойства.

Като второ направление, фирмата разработи технология и система за постигане превръщането на обикновен затворен фургон в хладилен или изотермичен посреством поставяне на вътрешна термоизолация.

Фирмата е преобразувала множество, както по количество, така и по разнообразие, товарни фургони в хладилни и изотермични.

Преимуществата на тази конверсия са очевидни – трансформира се едно обикновено возило в специално, като разходите за изолацията са далеч по-малки от закупуването на специализиран хладилен фургон и неговия монтаж на автомобил, обикновено изпитан и проверено надежден и дълговечен.

Продуктите на фирмата в тази сфера дейност носят марката FrigoBox, марка, зад стабилността на която освен професионализъм и опит, стоят неудържима иновативност и дълбока грижа за клиентите.

This post is also available in: English