Ремонтна дейност

Сервиз и поддръжка

Специализирана дейност на фирмата е също и извършването на гаранционен и след-гаранционен сервиз и поддръжка на стационарна хладилна и климатична техника.

Фирмата притежава сертификат за инсталиране (монтаж) и сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

Освен на самите камери, помещения и системи, извършва се сервиз на отделни агрегати и компоненти.

Фирмата извършва сервиз и ремонт на хладилни компресори, основно на Bitzer, Copeland, Dorin, Aspera, Bock, Lunite Hermetique. Предлагат се също нови компресори на тези и други марки.

Като част от поддръжката на хладилната техника се предлагат доставката и монтажа на най-различна хладилна автоматика – на фирмите Danfoss, Alco, Henry, Castel, Carly и други.

Предоставят се също и редица аксесоари и продукти, както и техния монтаж, например – хладилни врати различен тип, средно и ниско температурни, силиконови завеси за преграждане, уплътнителни и санитарни елементи.