Машина за солово замразяване SDF

SDF – Машина за солово замразяване
Вследствие на богатата си история в областта на промишлената хладилна техника и натрупаният разностранен опит в проектирането и изграждането на промишлени хладилни инсталации, инженерния екип на фирмата се зае с разработка на машина за солово замразяване от ново поколение.Докато досегашните разработки и изградени от фирмата аналози имат преимуществено стационарен характер, новата версия на машината е компактна и преносима.SDF-моделът е машина за шоково замразяване в поток, подходяща за замразяване на продукти, състоящи се от отделни парчета или гранули от твърд материал – плодове, зеленчуци, месни и морски продукти.

Машината е уникална с метода си на работа, който се характеризира с намалена енергия на флуидизация и същевременно продуктът се замразява солово (единично). Това осигурява драстично намаляване на разхода на студ, респективно консумираната електроенергия и позволява да се замразяват включително и нежни продукти като малини, ягоди и други с изключително високо качество.

Области на приложение

SDF – машината е високоефективна при замразяване на редица и най-разнообразни продукти – зеленчукови, плодови и бобови продукти, фурми, месо на парчета, пилешки продукти, морски продукти като цаца и дребни риби, тестени изделия, и много други.

Основни черти и характеристики

В основни линии, начинът на действие на машината може да бъде сведен до следното: поточно придвижване на парчетата продукт върху вибриращ перфориран плот, обдухвани през него от охладен въздух, подаван под него от вентилатори.

Комбинацията от перфорирания плот и утесненията в корпуса на машината, създават на практика частична флуидизация , която от своя страна обезпечава ефективното обдухване на всяко парче поотделно. Така постигнатата сепарация по-нататък се засилва от вибриращия плот, който от своя страна създава условия за придвижването на целия съвкупен продукт през машината.

Основните параметри – скорост, налягане и температура на обдухващия въздух, честота и амплитудата на вибрациите на плота, са регулируеми в широк диапазон и могат да се настройват спрямо индивидуалните технологични изисквания за всеки отделен продукт.

Подходящата комбинация от тези параметри води, на практика, до създаване в машината на три условни зони на замразяване – начално, повърхностно и окончателно.

В крайна сметка се постига ефективно шоково замразяване на продукта при изключително високо ниво на сепарация на отделните парчета.

Вследствие на това са налице следните резултати:

  • намалено време и енергия за замразяване на продукта
  • ниски нива на изсушаване – благодарение на бързото и ефективно повърхностно замразяване, повечето влага остава в продукта
  • запазване на формата дори и на деликатни продукти
  • текстурата и цвета на продуктите се запазват в максимално възможна степен

Компановка на машината

SDF-машината е изцяло транспортируема, както за начална инсталация, така и за евентуално пребазиране. Компоновката й е от отделни модули, които за броени часове се подвързват в единна система. Броят на модулите е неголям – основен корпус с изпарителна част, вибро-плотова система, заден капак и хладилен агрегат.

Корпусът се състои от основна камера и заден капак. Изработва се от сандвич-панели с покритие от фибро-стъкло и пенополиуретанов пълнеж. Тази конструкция на панелите комбинира високата механична и химична износоустойчивост на фибростъклените компоненти с високата изолационна способност на пенополиуретана.

За изработката на хладилната установка се използват изпитани и надеждни материали и компоненти, продукция на утвърдени европейски производители.

Носещите части и рами се изработват от неръждаема стомана, останалите елементи са изградени от пластмаси на полиетиленова основа. Всичките материали са висококачествени и сертифицирани за приложение в хранително-вкусовата промишленост.

Цялостната компановка на машината е съобразена с хигиенните изиквания и практики. Елиминирани са до максимална степен местата за задържане на нечистотии и достъпът до всички подвижни и неподвижни елементи се осигурява лесно и бързо. Самите компоненти са устойчиви на практически всички използвани за целта комбинации от химични агенти.

Като опция е предвидена автоматична система за обезскрежаване и почистване на изпарителя.

Управлението на машината, в стандартната си конфигурация, е чрез специализиран микрокомпютър, с възможност на въвеждане на предварително зададени програми в зависимост от всеки един отделен продукт.

Капацитет: от 250кг/h до 1000кг/h

Подходяща за замразяване на различни хранителни продукти:

  • плодове
  • зеленчуци
  • месо на късове
  • колбаси
  • сирена
  • морски продукти

This post is also available in: English